Wat is het aankoopproces?

info@coderkube.com

Wat is het aankoopproces in Oostenrijk?

Het proces van het kopen van een woning in Oostenrijk is zeer eenvoudig. De notaris, die een semi-openbare ambtenaar is, zal namens zowel de koper als de verkoper handelen, hij zal de verkoopakte opstellen en alle documenten die nodig zijn om de juridische eigendom over te dragen. De notaris heeft de plicht de belangen van beide partijen te behartigen. Bij de aankoop van een woning zijn zowel de koper als de verkoper verplicht om het kantoor van de notaris bij te wonen om de verkoopakte in zijn tegenwoordigheid te ondertekenen. Als alternatief kunnen beide partijen een volmacht ondertekenen die een van de secretarissen van het notariskantoor toestaat om namens hen de verkoopakte te ondertekenen.